เกี่ยวกับบริษัท

ผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายวิทยุสื่อสารยุคใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 จากกลุ่มผู้มีประสบการณ์ด้านวิทยุสื่อสารอย่างยาวนาน โดยนำเอาประสบการณ์ที่สั่งสมมารวมกับการทำงานของบริษัทรุ่นใหม่ ที่เน้นสินค้า และผู้ใช้งานเป็นสำคัญ

บริษัทฯ จึงมีสินค้าหลากหลายแบรนด์ และรุ่น เพื่อให้เข้ากับลักษณะงานของผู้ใช้งานในทุกรูปแบบ และมีการพัฒนา เสาะหาสินค้ารุ่นใหม่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาสินค้าที่สอดคล้องกับการใช้งานจริง

– New Wave Distribution Co., Ltd.

คำสัญญาต่อคู่ค้า

สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

** เตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัครดังต่อไปนี้
1. ภ.พ.20
2. หนังสือรับรองบริษัท
3. ใบอนุญาตค้าวิทยุโทรคมนาคม
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
** ส่งมาที่ contact@nwd.co.th หรือติดต่อฝ่ายขาย โทร 065-969-2981 หรือ 064-279-7192