วิทยุสื่อสารสัญญาณไม่ดี ต้องทำอย่างไร?

วิทยุสื่อสาร ตัวช่วยสำคัญในการติดต่อสื่อสารสำหรับการทำงานที่ต้องออกพื้นที่ หรือต้องพูดคุยกันตลอดเวลา เพราะมีข้อดีคือช่วยให้สื่อสารได้หลายคนพร้อมกันในระยะทางสั้นๆ ทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการใช้เครื่องมือสื่อสารประเภทอื่น แต่หลายครั้งที่วิทยุสื่อสารใช้งานได้ไม่ดีนัก ทั้งยังมีปัญหาการสื่อสารอยู่เป็นประจำ ซึ่งผู้ใช้งานก็ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร

วิทยุสื่อสารสัญญาณไม่ดีนั้นเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ ทั้งระบบสัญญาณวิทยุขัดข้องและปัญหาจากระบบภายในตัวเครื่อง มาดูกันว่าปัญหาวิทยุสื่อสารเกิดสัญญาณไม่ดีและเริ่มมีปัญหาติดขัดนั้นเกิดจากอะไรและต้องทำอย่างไร?

ระยะสื่อสารไกลเกินไป
หากวิทยุสื่อสารเริ่มสัญญาณขัดข้อง มีปัญหาเสียงแทรกหรือเสียงซ่าขณะสื่อสาร จนถึงขั้นฟังเสียงจากปลายสายไม่ออก นั่นอาจหมายความว่าคลื่นความถี่วิทยุที่ส่งถึงกันอยู่ในระยะที่ไกลกันเกินไป จนทำให้มีเสียงคลื่นแทรกซ้อนรบกวนการสื่อสาร จึงต้องปรับจูนคลื่นความถี่ของช่องสัญญาณวิทยุใหม่ หรือหาระยะรับ – ส่งสัญญาณให้พอดีกัน

ไม่ได้ยินเสียงวิทยุในอาคารสูงหรือชั้นใต้ดิน
หากมีการใช้วิทยุสื่อสารในอาคารเดียวกัน แต่ตัวอาคารมีหลายชั้น อาจทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารได้ระหว่างชั้นล่างและชั้นบน เนื่องจากแม้จะอยู่ในอาคารเดียวกัน แต่ระยะสื่อสารแนวดิ่งนั้นมีระยะทางที่ไกลเกินไป รวมถึงอาคารที่มีโครงสร้างหนาแน่น หรือการสื่อสารกับชั้นใต้ดินที่อาจมีปัญหาได้เนื่องจากอาจติดโครงสร้างฐานราก ดังนั้น ควรใช้วิทยุสื่อสารที่มีกำลังและคุณภาพเหมาะสมกับขนาดของอาคาร

มีเสียงสนทนาอื่นแทรกเข้ามา
สามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในเขตเมือง ที่แต่ละอาคารหรือสถานที่มีการใช้วิทยุสื่อสารของตนเอง หากมีกลุ่มไหนบังเอิญตั้งย่านความถี่ที่ตรงกันกับอีกกลุ่ม และอยู่ในบริเวณที่ไม่ห่างกันมาก อาจเกิดปัญหามีเสียงสนทนาของอีกกลุ่มแทรกเข้ามา อาจทำให้การสื่อสารติดขัด และเกิดความสับสนได้ ดังนั้น อาจหลีกเลี่ยงโดยการเปลี่ยนย่านความถี่ของกลุ่มตนเอง หรือตกลงกันระหว่างกลุ่มต่างๆในบริเวณใกล้เคียงเพื่อกำหนดย่านความถี่ให้ไม่ซ้อนกัน รวมถึงไม่สนทนาในประเด็นที่เป็นความลับ

วิทยุสื่อสารมีเสียงสัญญาณรบกวน
หากตัวเครื่องวิทยุสื่อสารมีปัญหาเสียงรบกวนขณะรับสัญญาณ คล้ายเสียงกระแทก ทำให้ผู้รับสารฟังได้ไม่ชัด แน่นอนว่าสาเหตุหลักมาจากเสาอากาศ ที่อาจเกิดมาจากการหมุนเสากับตัวเครื่องไม่สนิท จึงเกิดสัญญาณรบกวนระหว่างสื่อสาร หรือขั้วเสาอากาศมีเศษฝุ่นเกาะหรือคราบสกปรกฝังอยู่ ลองถอดเสาอากาศออกจากตัวเครื่องและเช็ดทำความสะอาด หากยังสัญญาณไม่ดีขึ้น อาจแปลได้ว่าวงจรภายในไม่ดี ไม่แข็งแรงหรือมีการเสียหาย

วิทยุสื่อสารสัญญาณสะดุด สื่อสารไม่เสถียร
หากวิทยุสื่อสารมีปัญหาสัญญาณสะดุด ทำให้การสื่อสารไม่เสถียร เสียงขาดหายเป็นระยะ ได้ยินบ้าง ไม่ได้ยินบ้างนั้น สาเหตุอาจมาจากการตั้งค่าโหมดวิทยุสื่อสารของเครื่องต้นทางและปลายทางไม่ตรงกัน เบื้องต้นให้ตรวจสอบที่ว่าอยู่ในโหมด Narrow Band หรือ Wide Band หากพบว่าการตั้งค่าไม่ได้อยู่ในโหมดเดียวกัน ให้แก้ไขปัญหาโดยการเปลี่ยนโหมดและปรับจูนค่าสัญญาณทั้ง 2 เครื่องให้ตรงกันแล้วลองสื่อสารดูอีกครั้ง

วิทยุสื่อสารรับ – ส่งสัญญาณไม่ได้
หากวิทยุสื่อสารมีปัญหารับ – ส่งสัญญาณไม่ได้ เบื้องต้นอาจเกิดจาก 3 ปัญหาดังนี้

  1. ปุ่มสวิตช์ PTT พังเสียหาย
  2. สัญญาณตัดไปไม่รู้ตัวเพราะ ปุ่มสวิตช์ PTT ค้าง
  3. ระบบความถี่ไม่ล็อก ทำให้ส่งสัญญาณได้เล็กน้อยและตัดไป โดยเกิดจากเครื่องทำงานผิดปกติ
    หากลองเช็คปุ่มสวิตช์แล้วยังปกติดี ไม่พังเสียหาย แต่สัญญาณกลับไม่ดีขึ้นให้ลองเสียบไมค์นอกเพื่อทดสอบการรับสัญญาณเพื่อทดสอบว่าปัญหามาจากระบบรับสัญญาณวิทยุหรืออุปกรณ์ภายในตัวเครื่อง

สรุป
ทั้งนี้ต้องขอบอกว่าวิทยุสื่อสาร หรือ วอแดง ที่ใช้กันทั่วไปนั้น เป็นวิทยุสื่อสารระบบอะนาล็อก ทำงานโดยการแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แล้วส่งสัญญาณคลื่นวิทยุผ่านทางเสาอากาศไปยังเครื่องรับปลายทาง โดยมีแหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่ จึงใช้งานได้ในระยะทางที่จำกัด คุณภาพเสียงที่ได้ไม่ชัดเจนเนื่องจากอาจมีเสียงสัญญาณรบกวน

แต่ในปัจจุบันวิทยุสื่อสารพัฒนามาจนถึงยุคใหม่แล้ว ซึ่งเป็นวิทยุสื่อสารระบบดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สื่อสารแบบไร้สายด้วยสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รองรับสัญญาณได้ครอบคลุมทั้ง 3G 4G และ Wi-Fi แทนที่การใช้คลื่นสัญญาณวิทยุแบบวิทยุสื่อสารแบบดั้งเดิม จึงทำให้ปัญหาสัญญาณไม่ดีอย่างที่กล่าวมาข้างต้นหมดไป ไม่ต้องคอยจูนคลื่นสัญญาณวิทยุ สามารถสื่อสารทางไกลได้ไม่จำกัดตราบใดที่สัญญาณโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ตจะเข้าได้ถึง

วิทยุสื่อสาร 4G ยังมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากมีการเข้ารหัส ทำให้ไม่สามารถดักฟังได้เหมือนวิทยุสื่อสารทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถจัดกลุ่มการสนทนาได้หลายแบบทั้งแบบส่วนตัว แบบกลุ่ม และคุยพร้อมกันทุกคน คุณภาพเสียงที่คมชัดเนื่องจากไม่มีสัญญาณรบกวน ทำให้สามารถสื่อสารกันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ วิทยุสื่อสาร 4G ยังสามารถรับ – ส่งข้อความ ถ่ายรูปหรือวิดีโอถึงกันและกันได้ อย่าง iPOC วิทยุสื่อสาร 4G ที่ออกแบมาเพื่อการใช้งานในประเทศไทยโดยเฉพาะ และยังรองรับการสื่อสารแบบองค์กรด้วยโปรแกรมศูนย์กลางประสานงานและสั่งการเครือข่าย iPOC System เหมาะสำหรับการสื่อสารแบบกลุ่มที่ต้องการความรวดเร็ว ยืดหยุ่น ปลอดภัยและไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะทาง เช่น บริหารอาคาร โรงพยาบาล หน่วยฉุกเฉิน ประกันภัย ขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นต้น

ปัญหาวิทยุสื่อสารสัญญาณไม่ดีจะหมดไปด้วย iPOC ตอบโจทย์การใช้งานของวิทยุสื่อสารสมัยใหม่ สามารถใช้งานร่วมกับวิทยุสื่อสารแบบดั้งเดิมได้ไม่มีปัญหาเพียงติดตั้งเกตเวย์ สามารถแบ่งกลุ่มสนทนาได้โดยไม่รบกวนสัญญาณของกันและกัน ลดปัญหาเสียงรบกวนและคลื่นแทรก เสียงดีเลย์ต่ำ จึงทำให้สื่อสารถึงกันได้แบบเรียลไทม์ รวมถึงมีการพัฒนาคุณภาพเสียงลำโพงให้คมชัดมากยิ่งขึ้น เสียงดังเต็มลิมิตอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการความเป็นมืออาชีพในการสื่อสารและประสานงาน

อยากแก้ปัญหาวิทยุสื่อสารไม่ดี สามารถปรึกษาเราได้ที่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save